yupenggg

☞ ᴘᴏsɪᴛɪᴠᴇ ᴍᴀᴋᴇs ᴘᴏsɪᴛɪᴠᴇs :)
ᴡʙ: ʟᴇɪɴᴀʙ-

 

𝙼𝙸𝙳𝙾𝚁𝙸 / 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢𝚋𝚘𝚊𝚛𝚍


 

0107-0112

 

0101-0106


 

𝙷𝚘𝚋𝚘 𝚠𝚎𝚎𝚔𝚜 / 𝟷𝟿𝟶𝟷𝟶𝟽-𝟷𝟹

 

 𝙷𝚘𝚋𝚘 𝚠𝚎𝚎𝚔𝚜 /𝟷𝟾𝟷𝟸𝟹𝟷-𝟷𝟿𝟶𝟷𝟶𝟼

 

☁️

 

余白小胖瘦身过程

余白书衣尺寸不合适或是担心爆本?

可以试一试哟✌🏻👀

 

☕️ 喜欢这个签🔖

2019-01-01  | 5 2  |     |  #passkey's
 

𝙷𝚘𝚋𝚘 𝚠𝚎𝚎𝚔𝚜 / 𝟸𝟶𝟷𝟾𝟷𝟸


◇━***━***━***━◇


2018的部分就在今年发出来吧 ‧ ₊ ˚


ฅ*.•ω•*ฅ~~♡


明年再见哦

 

2019也请多多关照啦🤲🏻✨

2018-12-31  | 31 2  |     |  #passkey's
 

© yupenggg | Powered by LOFTER